nbfren

Ingenium Loci er et latinsk uttrykk som betyr «områdets/voksestedets egenart, naturlige egenskaper og genialitet”. Vinene som markedsføres av Ingeniumm Loci Wines uttrykker dermed jordsmonnets karakter og egenart.

Navnet Ingenium Loci ble valgt med stor omhu for å kommunisere min filosofi om vin som er grunnet på hvor vesentlig terroirkonseptet er.

Hvert «terroir» har sine unike egenskaper: geologiske, topografiske, historiske, kulturelle og klimatiske som overføres til vinene takket være menneskenes innsats, filosofi og utrettelige arbeid. Viktigheten av opprinnelsen og  jordsmonnets særegenhet, står således sentralt Ingenium Loci Wines sin filosofi.

Hver mark har muligheten til å skape grunnlaget for en unik vin. Betingelsen for dette er respekt for jordsmonnets egenart. Vinbondens filosofi spiller her en vesentlig rolle. Det er kun når han praktiserer naturlige metoder for dyrking og fremstilling og respekterer jordsmonnet at han muliggjør for vinen å vinne frem et ekte og unikt uttrykk. Da skaper han en vin som uttrykker vinmarkens sjel og genialitet (Ingenium Loci).

En slik vin vil være unik og kan ikke produseres et annet sted.

Til slutt vil jeg gjerne sitere Henri Jayer med en setning som til fulle underbygger min idé om vin: « Vin handler mer om filosofi enn om teknikk”.

Ingenium Loci WINES